wadium, gwarancje wadialne

Na swoim blogu prawowlesie.pl poruszałem kiedyś kwestię tego, w jakim stopniu za prawidłowość wystawionej gwarancji wadialnej odpowiada gwarant. Miałem na myśli sytuacje, w których dokument gwarancyjny zawiera błąd dyskwalifikujący ofertę. Chyba mogłem przypuszczać, że wrócę do tego tematu, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy przetargowe… W tym miejscu od razu wskazówka i uwaga – zalecam daleko […]

Będzie kosztowała więcej niż dotychczas. *** Termin związania ofertą to zapewnienie dla zamawiającego, że wykonawca nie wycofa się z przetargu. No, chyba że ten ostatni jest gotowy utracić wadium… O taką decyzję będzie jednak w przyszłości trudniej, bo gwarancja wadialna będzie kosztowała więcej. Ustawa, która wejdzie w życie w styczniu przewiduje, że termin związania ofertą […]