O mnie

W prawie przetargowym jest coś z gruntu adwokackiego. Adwokat zajmuje się wszakże pomaganiem słabszym, stoi po stronie tych, którzy mają mniejsze siły w starciu z konkurentami, machiną administracji albo wymiaru sprawiedliwości. 

Prawo zamówień publicznych wymyślono po to, aby dać równe szanse wszystkim firmom zainteresowanym współpracą z instytucjami publicznymi. Reguły przetargowe służą ochronie przedsiębiorców, których starania o zamówienie w nieuczciwych realiach skazane byłyby na porażkę. 

W takich właśnie okolicznościach możesz skorzystać z mojej pomocy prawnej. Wspólnie spowodujemy, że powyższe zasady wpłyną na losy Twojej firmy i nie okażą się wyłącznie pustym zbiorem prawniczych haseł. 

Od lat doradzam małym i średnim przedsiębiorcom w ich zmaganiach przetargowych. Razem przygotowujemy oferty, analizujemy warunki zamówień, walczymy o wybór ofert na salach rozpraw KIO.

Nasza współpraca nie kończy się jednak na tym. Po wygraniu przetargu włączam się bowiem w wykonanie umów o zamówienie: upominam się o ich realizację w interesie wykonawców, bronię przed karami umownymi, a innym razem – żądam przed sądem zapłaty odszkodowań od zamawiających lub nieuczciwych konsorcjantów.

Zapraszam Cię do współpracy!

Adwokat Łukasz Bąk

***