umowa przetargowa

Nowa prawo przetargowe nakłada na zamawiającego ograniczenia dotyczące treści umów o zamówienie. Są to tzw. klauzule niedozwolone. Intencja była taka, że przepisy ukrucą zapędy zamawiających, aby regulować współprace skrajnie niekorzystnie dla słabszych partnerów. Co bym chciał, żeby było w ustawie W ustawie znalazł się katalog zabronionych zapisów umownych. Wolałbym jednak, aby dodatkowo pojawiła się tam […]