sprawa przed KIO

Prawo do skargi Ten, kto przegrał sprawę w Izbie Odwoławczej, ma prawo do wniesienia skargi na wyrok KIO. Zanim weszła w życie nowa ustawa, zaskarżeniami zajmowały się sądy okręgowe właściwe dla siedziby zamawiającego. Mogły to być zatem zarówno jednostki w większych ośrodkach (np. Sądy Okręgowe w Gdańsku, w Lublinie, we Wrocławiu), jak i mniejszych (Sądy […]

Mniej słów – mniej kosztów

Łukasz Bąk17 października 2020Komentarze (0)

W miarę upływu lat mojej praktyki jestem coraz większym zwolennikiem skracania pism, które składam do sądów. Może to stale zwiększająca się umiejętność zwięzłego prezentowania argumentów? A może po prostu przekonanie, że pewne kwestie (np. o treści przepisu, utrwalonej interpretacji) są sądowi znane? Tak czy owak, dostrzegam, że papieru zużywam w kancelarii coraz mniej. Ta osobista […]