procedura przetargowa

Podczas jednej z ostatnich rozpraw w KIO, w której uczestniczyłem, wydarzyła się następująca historia. Reprezentowałem w sprawie przystępujących, którzy wspierali decyzję zamawiającego o wyeliminowaniu konkurencji z przetargu. Na wstępnie, jak zawsze, Izba weryfikowała kwestie formalne. Ustalała m.in. czy nasze przystąpienie zostało złożone w terminie. Termin ten wynosi trzy dni od dnia zawiadomienia o wniesieniu odwołania. […]