Bez kategorii

Grupa kapitałowa to ciekawe zagadnienie w prawie przetargowym. Sama w sobie nie jest działaniem niedozwolonym. Wykonawcy są zobowiązani, aby zadeklarować przynależność do grupy. Kiedy pozostają jej członkami, co powinno wyjść na jaw wraz ze złożonym przez nich oświadczeniem, mogą nadal składać ofertę. Sytuacji wzajemnych powiązań pomiędzy osobami i firmami nie da się zamknąć w z […]

Gdybym miał udzielić odpowiedzi na to pytanie wyłącznie we własnym interesie, oczywiście byłaby ona pozytywna. Ten blog służy jednak patrzeniu na świat także z punktu widzenia klienta – przedsiębiorcy, a nie jego prawnika. Jeżeli z takiego miejsca przyjrzymy się pytaniu, to odpowiedź zaczyna się zmieniać. *** Mówimy o sytuacji, w której otrzymujesz wezwanie w sprawie […]

Wejście w życie nowego pzp

Łukasz Bąk17 listopada 2020Komentarze (0)

Kiedy nastąpi wejście w życie nowego pzp? W zasadzie od tego pytania powinien zacząć swoje życie niniejszy blog… Ustawa została uchwalona w dniu 11 września 2019r. W tym samym dniu Sejm przyjął także akt towarzyszący, tzw. przepisy wprowadzające. To tam znajdują się reguły dotyczące stosowania zmienionego prawa przetargowego. Wejście w życie nowego pzp Datą, od […]

E-robocze show – konsultacje prawne

Łukasz Bąk01 października 2020Komentarze (0)

Jeżeli jesteś wykonawcą zamówień publicznych i masz pytania odnośnie: przetargu, umowy z zamawiającym, relacji z konsorcjantem, lub jakiekolwiek innych spraw prawnych, zapraszam Cię do osobistego spotkania już w najbliższą sobotę. W dniu 3 października, w okolicach Legnicy, odbędzie się kolejna impreza portalu e-robocze. Mnie osobiście nie tyle interesują pokazy maszyn w terenie lub możliwość ich […]

Nowa ustawa przetargowa przewiduje rozwiązanie, które przysłuży się wykonawcom, szczególnie tym nie najlepiej oswojonym z procedurami. Otóż wprowadzane w przyszłym roku regulacje przewidują obowiązek podania przez zamawiającego, jaka będzie data końcowa gwarancji wadialnej. Bardziej konkretnie – data końcowa oferty, ale wychodzi na to samo. Zmiana jest kolosalna! Wcześniej taki termin musiał sobie sam obliczać oferent. […]