lipiec 2021

Podczas jednej z ostatnich rozpraw w KIO, w której uczestniczyłem, wydarzyła się następująca historia. Reprezentowałem w sprawie przystępujących, którzy wspierali decyzję zamawiającego o wyeliminowaniu konkurencji z przetargu. Na wstępnie, jak zawsze, Izba weryfikowała kwestie formalne. Ustalała m.in. czy nasze przystąpienie zostało złożone w terminie. Termin ten wynosi trzy dni od dnia zawiadomienia o wniesieniu odwołania. […]

Pan Sebastian, czytelnik bloga, zwrócił się do mnie z następującym pytaniem. Chciał się dowiedzieć, czy jeżeli wykupi jednorazowy podpis elektroniczny, będzie to wystarczające do złożenia oferty. Domyślam się, że może chodzić o usługę, o której mowa na tej witrynie. Dostawca podpisu Szafir daje możliwość skorzystania z jednorazowego narzędzia, nie wymagającego wyrabiania całości dokumentów jak przy […]