kwiecień 2021

Grupa kapitałowa to ciekawe zagadnienie w prawie przetargowym. Sama w sobie nie jest działaniem niedozwolonym. Wykonawcy są zobowiązani, aby zadeklarować przynależność do grupy. Kiedy pozostają jej członkami, co powinno wyjść na jaw wraz ze złożonym przez nich oświadczeniem, mogą nadal składać ofertę. Sytuacji wzajemnych powiązań pomiędzy osobami i firmami nie da się zamknąć w z […]