październik 2020

Wszystkich tych, którzy nie oswoili się jeszcze z elektroniczną formą ofert, muszę rozczarować. Nowa ustawa przetargowa przewiduje tylko taki sposób ich składania. W zależności od procedury, skorzystać będzie trzeba lub można z różnego rodzaju podpisów. Nas dzisiaj interesuje wyłącznie ten podpis, który już od dawna ma zastosowanie w zamówienia o najwyższych wartościach, czyli podpis elektroniczny […]

Mniej słów – mniej kosztów

Łukasz Bąk17 października 2020Komentarze (0)

W miarę upływu lat mojej praktyki jestem coraz większym zwolennikiem skracania pism, które składam do sądów. Może to stale zwiększająca się umiejętność zwięzłego prezentowania argumentów? A może po prostu przekonanie, że pewne kwestie (np. o treści przepisu, utrwalonej interpretacji) są sądowi znane? Tak czy owak, dostrzegam, że papieru zużywam w kancelarii coraz mniej. Ta osobista […]

Będzie kosztowała więcej niż dotychczas. *** Termin związania ofertą to zapewnienie dla zamawiającego, że wykonawca nie wycofa się z przetargu. No, chyba że ten ostatni jest gotowy utracić wadium… O taką decyzję będzie jednak w przyszłości trudniej, bo gwarancja wadialna będzie kosztowała więcej. Ustawa, która wejdzie w życie w styczniu przewiduje, że termin związania ofertą […]

E-robocze show – konsultacje prawne

Łukasz Bąk01 października 2020Komentarze (0)

Jeżeli jesteś wykonawcą zamówień publicznych i masz pytania odnośnie: przetargu, umowy z zamawiającym, relacji z konsorcjantem, lub jakiekolwiek innych spraw prawnych, zapraszam Cię do osobistego spotkania już w najbliższą sobotę. W dniu 3 października, w okolicach Legnicy, odbędzie się kolejna impreza portalu e-robocze. Mnie osobiście nie tyle interesują pokazy maszyn w terenie lub możliwość ich […]